Kêu gọi đầu tư công trình nước sạch tại xã Tam Xuân 2

ĐÔNG YÊN |

(QNO) - Ngày 10.6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn ký Công văn số 3164/UBND-KTN chấm dứt chủ trương cho phép Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam đầu tư xây dựng mạng lưới đường ống cung cấp nước sinh hoạt cho các thôn Bích Ngô, Bích Nam (xã Tam Xuân 2, Núi Thành), được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 5005/UBND-KTN ngày 23.8.2019.

UBND tỉnh giao Sở KH-ĐT khẩn trương chủ trì, phối hợp các sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh bổ sung công trình hệ thống cấp nước cho các thôn Bích Ngô và Bích Nam vào danh mục các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh để kêu gọi đầu tư giai đoạn 2019 - 2020. Kịp thời kêu gọi đầu tư công trình để cung cấp nước sạch cho nhân dân 2 thôn này theo đúng quy định.

TAGS