Khẩn trương báo cáo tình hình nuôi, trồng động thực vật hoang dã

VĂN PHIN |

Chi cục Kiểm lâm tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát, tổng hợp báo cáo tình hình nuôi, trồng động thực vật hoang dã; đồng thời nêu rõ về công tác xử lý vi phạm, những khó khăn, vướng mắc và những kiến nghị đề xuất trong việc quản lý nuôi, trồng các loài động thực vật hoang dã trên địa bàn quản lý và báo cáo kết quả về đơn vị trước ngày 20.4.2020.

Bên cạnh đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh yêu cầu các đơn vị thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân về công tác bảo vệ và phát triển động thực vật hoang dã; các biện pháp, chế tài xử lý hành vi vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ động thực vật hoang dã. Đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát tại các cơ sở đang nuôi nhốt động vật hoang dã và các cơ sở trồng cấy thực vật hoang dã; kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất, nhập động vật có nguồn gốc hoang dã...

TAGS