Khẩn trương triển khai kế hoạch sắp xếp, ổn định dân cư

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 13/3, UBND tỉnh ban hành Công văn 1327 yêu cầu UBND các huyện Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn và sở ngành liên quan khẩn trương triển khai kế hoạch sắp xếp, ổn định dân cư năm 2023 theo Nghị quyết 23 ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh.

Người dân xã Trà Leng, huyện Nam Trà My được sắp xếp, ổn định dân cư sau thiên tai. Ảnh:N.P
Người dân xã Trà Leng (Nam Trà My) được sắp xếp, ổn định dân cư sau thiên tai. Ảnh: N.P

Theo nội dung công văn, trong năm 2022 (tính đến ngày 31/12/2022), các địa phương miền núi đã giải ngân hỗ trợ hộ sắp xếp, ổn định dân cư với tổng kinh phí hơn 40,6 tỷ đồng, đạt 66,3% so với tổng vốn tỉnh giao (61,3 đồng). Nhìn chung, các địa phương đã triển khai công tác sắp xếp, ổn định dân cư theo Nghị quyết 23 đảm bảo theo mục tiêu và kinh phí giao.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 23, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch năm 2023, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện miền núi khẩn trương rà soát, phân bổ vốn cho UBND các xã. Chỉ đạo UBND các xã khẩn trương xây dựng phương án thực hiện đảm bảo đúng phạm vi, đối tượng quy định, trong đó ưu tiên đối tượng hộ vùng thiên tai; sớm trình UBND huyện phê duyệt để có cơ sở tổ chức thực hiện.

Căn cứ tình hình, điều kiện thực tế tại địa phương, có giải pháp cụ thể để thực hiện hoàn thành kế hoạch, đảm bảo giải ngân 100% vốn kế hoạch năm 2023 đã được giao (kể cả vốn năm 2022 chuyển sang). Trong đó, chỉ đạo UBND các xã liên quan rà soát quỹ đất trên địa bàn, ưu tiên bố trí đất ở cho các hộ thực hiện công tác sắp sắp, ổn định dân cư; đồng thời chỉ đạo các phòng chức năng của huyện phối hợp với UBND các xã trong thực hiện rà soát quỹ đất, lựa chọn địa điểm bố trí tái định cư, nhất là các điểm bố trí tập trung nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ sạt lở đất khi mưa lũ xảy ra.

Thực hiện lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; các cơ chế, chính sách khác để đầu tư xây dựng các khu tái định cư tập trung, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác sắp xếp dân cư.

UBND các huyện miền núi thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc UBND cấp xã có liên quan trong quá trình thực hiện; nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc (nếu có) ở cơ sở, chủ động giải quyết theo thẩm quyền và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo, giải quyết đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp Sở NN&PTNT và UBND các huyện miền núi rà soát, tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn đầu tư xây dựng các khu tái định cư tập trung, bố trí đất ở cho đối tượng hộ vùng thiên tai ở địa bàn không có điều kiện về đất đai để thực hiện bố trí dân cư xen ghép.

TAGS