Khánh thành nhà thờ tộc Nguyễn Đắc ở xã Quế Xuân 1

NGUYỄN ĐẮC |

(QNO) - Sáng 7.8, tộc Nguyễn Đắc tại làng Dưỡng Mông, xã Quế Xuân 1 (Quế Sơn) tổ chức lễ khánh thành nhà thờ tộc và phát thưởng cho con cháu đạt thành tích cao trong học tập.

Hội đồng gia tộc Nguyễn Đắc khen thưởng cho 90 con em có thành tích học tốt trong năm học 2021 -2022. Ảnh NTB
Hội đồng gia tộc Nguyễn Đắc khen thưởng con cháu đạt thành tích cao trong học tập. Ảnh: N.T.B

Theo các thư tịch cổ tại làng Dưỡng Mông, thủy tổ tộc Nguyễn Đắc là Nguyễn Đắc Thọ và tiền hiền là Nguyễn Đắc Trinh, vào thời chúa Nguyễn Hoàng (1600 - 1777) có công lao mở mang bờ cõi đất Quảng Nam. Hiện tại, mộ ngài Nguyễn Đắc Thọ và mộ Nguyễn Đắc Trinh là 2 trong các di tích lịch sử cấp tỉnh trên địa bàn xã Quế Xuân 1.

Ông Nguyễn Nghi - Chủ tịch UBND xã Quế Xuân 1 cho biết, kế tục truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam, tộc Nguyễn Đắc qua 20 đời nay đã đoàn kết đánh thắng mọi kẻ thù xâm lăng và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Tộc đã sớm phát động xây dựng tộc văn hóa, nhiều năm liền đạt “Tộc văn hóa tiêu biểu”, “Dòng họ khuyến học - khuyến tài tiêu biểu”, đóng góp tích cực vào thành tích xã Quế Xuân 1 đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại lễ khánh thành nhà thờ tộc, hội đồng gia tộc biểu dương, khen thưởng 90 con cháu đạt thành tích học tập tốt trong năm học 2021 - 2022 với tổng giá trị 12 triệu đồng.

TAGS