Không công nhận đề nghị được bố trí đất tái định cư nhưng không thu tiền sử dụng đất

N.ĐOAN |

(QNO) - Chiều 31.5, thừa ủy quyền của UBND tỉnh, các ông Nguyễn Đức Tiến - Chánh Thanh tra tỉnh, Huỳnh Ngọc Tiên - Phó Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì buổi đối thoại về việc khiếu nại của bà Lê Thị Bé (thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp, Núi Thành).

Quang cảnh cuộc đối thoại giữa Thanh tra tỉnh và người đại diện theo ủy quyền của bà Lê Thị Bé chiều 31.5. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh cuộc đối thoại giữa Thanh tra tỉnh và người đại diện theo ủy quyền của bà Lê Thị Bé. Ảnh: N.Đ

Bà Lê Thị Bé khiếu nại Quyết định số 16364 ngày 16.8.2021 và Quyết định số 16635 ngày 23.8.2021 của UBND huyện Núi Thành liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho bà để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Vệt hành lang an toàn đường sắt Bắc Nam và hành lang trước Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai - Trường Hải (đợt 3, tại xã Tam Hiệp).

Hộ bà Lê Thị Bé yêu cầu bồi thường, hỗ trợ nhà ở, vật kiến trúc theo giá thị trường năm 2022; vì tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ nhà ở, vật kiến trúc cho hộ gia đình bà với số tiền hơn 242 triệu đồng là thấp so với giá thị trường hiện nay (năm 2022), dẫn đến không thể xây dựng lại nhà ở. Đồng thời đề nghị bố trí cho hộ bà 1 lô đất tái định cư và không phải nộp tiền sử dụng đất tái định cư.

Vụ việc khiếu nại của bà Lê Thị Bé đã được Chủ tịch UBND huyện Núi Thành thụ lý và giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết định số 1743 ngày 16.3.2022. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành công nhận một phần nội dung khiếu nại của bà.

Cụ thể, công nhận nội dung khiếu nại Quyết định số 16635 ngày 23.8.2021; thống nhất bố trí cho hộ bà Lê Thị Bé 1 lô đất tái định cư và hộ bà phải nộp 100% tiền sử dụng đất. Không công nhận nội dung khiếu nại Quyết định số 16364 ngày 16.8.2021 về bồi thường, hỗ trợ nhà ở, vật kiến trúc với số tiền hơn 242 triệu đồng; không thống nhất việc đề nghị bồi thường, hỗ trợ nhà ở, vật kiến trúc theo giá thị trường hiện nay.

Không thống nhất với nội dung giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, bà Lê Thị Bé tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Theo kết quả xác minh, Thanh tra tỉnh cho rằng, qua kiểm tra và đối chiếu cho thấy việc xác định và tính giá trị bồi thường, hỗ trợ nhà ở, vật kiến trúc của UBND huyện Núi Thành cho bà Lê Thị Bé như nêu trên là đúng với đơn giá tại Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02 được ban hành kèm theo Quyết định số 19 ngày 31.10.2019 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Tại thời điểm ban hành Quyết định bồi thường, hỗ trợ số 16364 ngày 16.8.2021 thì Quyết định số 19 ngày 31.10.2019 của UBND tỉnh đang có hiệu lực pháp luật; do đó việc UBND huyện Núi Thành áp dụng Quyết định số 19 để tính giá trị bồi thường, hỗ trợ nhà ở, vật kiến trúc cho bà Lê Thị Bé là hoàn toàn đúng quy định.

Nội dung yêu cầu, đề nghị bồi thường, hỗ trợ nhà ở, vật kiến trúc cho bà Lê Thị Bé theo đơn giá thị trường hiện nay (năm 2022) là không đúng quy định tại khoản 1 Điều 34 Quyết định số 43 ngày 22.12.2014 của UBND tỉnh Quảng Nam (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 02 ngày 15.1.016 của UBND tỉnh Quảng Nam) - theo đơn giá do UBND tỉnh quy định.

Về bố trí tái định cư theo nội dung bà Lê Thị Bé yêu cầu được bố trí cho bà 1 lô đất tái định cư và không thu tiền sử dụng đất là không có cơ sở xem xét, công nhận.

Qua ý kiến của người đại diện theo ủy quyền của người khiếu nại, thảo luận của các ngành liên quan và kết quả xác minh, Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đức Tiến cho biết, sẽ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Bé theo hướng không công nhận nội dung khiếu nại đề nghị không thu tiền sử dụng đất đối với lô đất được bố trí tái định cư và nội dung khiếu nại đề nghị bồi thường, hỗ trợ nhà ở, vật kiến trúc theo giá thị trường hiện nay (năm 2022).

TAGS