Không công nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Phan Thế Đồng

NGUYÊN ĐOAN |

Chiều 6.12, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Đức Tiến – Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì cuộc đối thoại với hộ ông Phan Thế Đồng (thôn Phái Nhơn, xã Tam Hiệp, Núi Thành) liên quan đến đơn khiếu nại các quyết định của UBND huyện Núi Thành về công nhận, thu hồi đất thực hiện dự án Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải (giai đoạn 2). 

Ông Phan Thế Đồng yêu cầu công nhận, thu hồi và bồi thường diện tích 3.487,3m2 đất của hộ ông theo loại đất trồng lúa và đất màu. Đến nay, ông Đồng cũng đã thống nhất nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

Vụ việc khiếu nại của ông Phan Thế Đồng đã được Chủ tịch UBND huyện Núi Thành thụ lý và giải quyết lần đầu tại Quyết định số 16878 ngày 25.8.2021. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành không công nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Đồng.

Từ kết quả xác minh, Thanh tra tỉnh cho rằng, diện tích 3.487,3m2 quản lý, sử dụng ổn định, liên tục, không tranh chấp từ trước ngày 1.7.2004. Hộ ông Đồng không thực hiện kê khai đăng ký đất đai theo hồ sơ 64/CP; chưa được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tại thời điểm thu hồi đất (năm 2020), diện tích đất này được hộ ông Đồng sử dụng vào mục đích trồng các loại cây lâu năm.

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 3 Nghị định số 43 ngày 15.5.2014 của Chính phủ thì 3.487,3m2 đất thu hồi của hộ ông Đồng được xác định theo hiện trạng đang sử dụng là đất trồng cây lâu năm.

Kết quả giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Núi Thành tại Quyết định số 16878 đối với khiếu nại của ông Đồng là đúng quy định pháp luật. Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đức Tiến hoan nghênh tinh thần ủng hộ chủ trương thu hồi đất và bàn giao mặt bằng để việc thi công dự án được thuận lợi của hộ ông Phan Thế Đồng.

Đồng thời khẳng định, đề nghị công nhận 954,1m2 là đất lúa, đối với diện tích 2.533,2m2 còn lại công nhận đất màu của hộ ông là không có cơ sở. Thanh tra tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh không công nhận nội dung đơn khiếu nại của hộ ông Đồng.

TAGS