Kiện toàn Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa kiện toàn Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Nam (Ban chỉ đạo 515).

Theo đó, Ban chỉ đạo 515 tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn làm Trưởng ban; Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và ông Trần Văn Chiến - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH làm Phó Trưởng ban; ngoài ra còn có 11 ủy viên.

Ban chỉ đạo 515 tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo triển khai các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cùng các chương trình, kế hoạch của Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh đạt mục tiêu đề ra. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả với UBND tỉnh.

Trưởng ban Chỉ đạo ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo 515 tỉnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Sở LĐ-TB&XH chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Ban chỉ đạo 515 tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND tỉnh; các Phó Trưởng ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan mình trong điều hành hoạt động Ban chỉ đạo.

TAGS