Mặt trận Tây Giang thực hiện tốt công tác vận động nhân dân chung tay phòng chống dịch Covid-19

ĐÌNH HIỆP |

Sáng 1.11, đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang về thực hiện công tác mặt trận năm 2021.

Trong năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội; thực hiện tốt việc đoàn kết, tập hợp nhân dân và công tác đối ngoại với các bản giáp ranh Lào. Trong năm 2021, Tây Giang đã ủng hộ cho nhân dân TP.Đà Nẵng hơn 20 tấn nông sản; vận động hơn 300 triệu đồng Quỹ vắc xin phòng chống dịch Covid-19...

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang cần phát huy tốt vai trò của các tổ tư vấn, giám sát; nâng cao vai trò, hiệu quả thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội; hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” theo hướng sáng tạo, đổi mới cách làm; chủ động tổ chức tốt công tác vận động Quỹ vì người nghèo và an sinh xã hội.

TAGS