Mặt trận tọa đàm về công tác đối ngoại nhân dân

TÂM ĐAN |

(QNO) - Sáng nay 4.6, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tọa đàm chủ đề “Công tác đối ngoại nhân dân chặng đường 10 năm qua - tầm nhìn cho giai đoạn tới”. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phi Hùng chủ trì tại điểm cầu Quảng Nam.

Các đại biểu dự tọa đàm tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: V.A
Đại biểu dự tọa đàm tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: V.A

Ông Phùng Khánh Tài - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, buổi tọa đàm là cơ hội để trao đổi, thảo luận có tính chuyên sâu, tổng kết thực tiễn, cung cấp thông tin toàn diện và đa chiều hơn phục vụ xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 04 ngày 6.7.2011 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Đồng thời nghiên cứu, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII về lĩnh vực đối ngoại, trọng tâm là công tác đối ngoại nhân dân.

Đại hội XIII của Đảng khẳng định tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở hợp tác cùng có lợi.

Đại hội đã xác định “vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc đào tạo phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước” và nhiệm vụ “triển khai nền ngoại giao toàn diện, hiện đai với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân”.

TAGS

Thông tin về tình hình đối ngoại của Đảng và Nhà nước

HÀN GIANG |

Sáng 23.12, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị thông tin về tình hình đối ngoại của Đảng và Nhà nước cho các thành viên Ban Chỉ đạo công tác biên giới, biển đảo và cán bộ chủ chốt các sở, ngành, địa phương. Ông Lê Hoài Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Chủ tịch Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam báo cáo viên tại hội nghị. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đến dự.

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại với Lào

ĐĂNG NGUYÊN |

(QNO) - Sáng nay 2.12, tại TP.Tam Kỳ, Sở Thông tin và truyền thông (TT&TT) phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT (thuộc Bộ TT&TT) khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại với Lào năm 2020.

Điều chỉnh Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại

CHÂU NỮ |

(QNO) - Nhằm quảng bá hình ảnh quốc gia, nhất là trong giai đoạn “hậu dịch Covid-19” và kịp thời động viên các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương quyết định đổi tên “Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019” thành “Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI”.