Mở rộng chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

N.L |

Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg đã mở rộng chính sách hỗ trợ người lao động (LĐ) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

Cụ thể, người LĐ làm việc theo hợp đồng LĐ phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng LĐ, nghỉ việc không hưởng lương do thuộc một trong các trường hợp phải điều trị Covid-19, cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa, không thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch Covid-19; do người sử dụng LĐ bị tạm dừng hoạt động toàn bộ hoặc một phần theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16 trước đó hoặc áp dụng các biện pháp không hoạt động/ngừng hoạt động/hoạt động hạn chế/hoạt động có điều kiện/hoạt động hạn chế, có điều kiện theo quy định tại Nghị quyết số 128 của Chính phủ, hoặc bố trí lại sản xuất, LĐ để phòng chống dịch.

Người LĐ được hỗ trợ khi đủ các điều kiện gồm tạm hoãn thực hiện hợp đồng LĐ, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng LĐ, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 1.5.2021 đến hết ngày 31.12.2021.

Người LĐ đang tham gia BHXH bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH) tại tháng người LĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng LĐ, nghỉ việc không hưởng lương hoặc tại tháng liền kề trước thời điểm người LĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng LĐ, nghỉ việc không hưởng lương.

Quyết định 33 bổ sung quy định hỗ trợ đối với người cao tuổi, người khuyết tật trong thời gian điều trị do nhiễm Covid-19 hoặc cách ly y tế được hỗ trợ thêm một lần mức 1 triệu đồng/người.

TAGS