Nam Giang: Tập huấn nâng cao năng lực lồng ghép giới cho cán bộ phụ nữ

VĂN THỦY - Y THƠM |

(QNO) - Ngày 17/2, Hội LHPN huyện Nam Giang phối hợp Chương trình phát triển vùng huyện Nam Giang tổ chức hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ, hội viên phụ nữ trong cộng đồng” năm 2023.

Các cán bộ phụ nữ trao đổi thông tin về bình đẳng giới.
Cán bộ phụ nữ trao đổi thông tin về bình đẳng giới. Ảnh: T.T

Cán bộ, hội viên phụ nữ các xã, thị trấn được truyền đạt kiến thức về giới, bình đẳng giới; hướng dẫn thực hiện vận động, lồng ghép giới trong các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; kỹ năng phát hiện, lên tiếng, hỗ trợ người bị bạo lực tại cộng đồng... Qua đó, làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền trong quá trình xây dựng và triển khai nhiệm vụ về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ở địa phương.

TAGS