Nam Giang tập huấn nghiệp vụ truyền thanh cơ sở

VĂN KHANH |

(QNO) - Ngày 25/10, Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện Nam Giang tập huấn công tác truyền thanh cơ sở cho gần 20 cán bộ phụ trách đài truyền thanh ở 11 xã.

Học viên được hướng dẫn kỹ năng xây dựng nội dung và biên tập chương trình phát thanh thông tin địa phương; kỹ năng biên tập chương trình phát thanh tiếng đồng bào (Cơ Tu, Ve, Tà Riềng); kỹ năng khai thác nội dung trên báo điện tử, website chính thống để làm tin, bài phát thanh tuyên truyền; việc tiếp âm, tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam (QRT); hướng dẫn cách sử dụng truyền thanh IP...

Thông qua tập huấn giúp học viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, từ đó nâng cao hiệu quả công tác truyền thanh cơ sở, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của người dân.

TAGS