Nam Trà My: Bàn giao cồng chiêng cho các địa phương

PHÚ THIỆN |

(QNO) - Phòng Văn hoá – Thông tin huyện Nam Trà My vừa tổ chức nghiệm thu, bàn giao cồng chiêng cho hai xã Trà Linh và Trà Leng theo kế hoạch thực hiện bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá cồng chiêng các dân tộc trên địa bàn huyện.

Bàn giao cồng chiêng cho chính quyền và nhân dân xã Trà Leng.
Bàn giao cồng chiêng cho chính quyền và nhân dân xã Trà Leng.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, toàn bộ 10 xã có đội cồng chiêng, 100% các đơn vị trường học trên địa bàn huyện được phổ biến kiến thức về văn hoá cồng chiêng, tổ chức được các liên hoan cồng chiêng cấp xã, cấp huyện để bảo tồn và phát triển văn hoá cồng chiêng có chọn lọc theo nhịp sống mới.

2 bộ cồng chiêng được bàn giao cho các xã Trà Linh và Trà Leng có kinh phí gần 189 triệu đồng, trong đó xã Trà Linh 1 bộ gồm 12 nhạc cụ và Trà Leng 1 bộ gồm 9 nhạc cụ.

Ông Phạm Văn Thương, Phó trưởng Phòng VH-TT huyện Nam Trà My chia sẻ, việc hỗ trợ các bộ cồng chiêng dành cho các xã là sự khích lệ, động viên kịp thời tinh thần của các nghệ nhân cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá cồng chiêng trong sinh hoạt cộng đồng.

Bên cạnh đó, góp phần quan trọng vào kế hoạch chung của huyện trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá cồng chiêng các dân tộc trên địa bàn huyện, đồng thời tạo tiền để để tiếp tục triển khai tại các địa phương khác trong những năm tiếp theo.

TAGS