Nâng cao hiệu quả giám sát, kiểm tra, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong doanh nghiệp nhà nước

A.B |

(QNO) - Ngày 21/3, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Đề án "Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023.

Theo đó, các sở, ban ngành, các doanh nghiệp nhà nước và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2886 (ngày 12/10/2021) về triển khai thực hiện Quyết định số 695/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Các cơ quan được giao nhiệm vụ giám sát doanh nghiệp nhà nước (Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở NN&PTNT, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý các Khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh) xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm 2023 phù hợp điều kiện thực tiễn, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ rà soát, sắp xếp hợp lý các tổ chức, đơn vị thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh. Bố trí công chức có chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác, am hiểu pháp luật về lĩnh vực quản lý tài chính ngân sách, vốn, đầu tư, doanh nghiệp tham mưu cho cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp nhà nước.

Tăng cường tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về quản lý, sử dụng vốn, tài sản trong doanh nghiệp và công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra cho người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, thanh tra và người giữ chức danh lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp.

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành và cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai kế hoạch của các đơn vị; phối hợp có hiệu quả trong giám sát, kiểm tra, thanh tra và đồng bộ với các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước.

TAGS

Đánh giá công tác phòng chống tham nhũng đảm bảo khách quan, hiệu quả

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 8/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 1209 triển khai đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022 với yêu cầu đảm bảo khách quan, khoa học, tiết kiệm và hiệu quả.

Nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng

T.S |

UBND tỉnh vừa có Công văn số 858 nhắc nhở các địa phương, đơn vị trong tỉnh tăng cường thực hiện biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) trong thời gian đến.

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Theo Báo Nhân dân |

(QNO) - Phát biểu tại lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ: Cuốn sách cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm; sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm và hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Xử lý tham nhũng, tiêu cực ngày càng bài bản, thuyết phục hơn

P.V |

(QNO) - Chủ trì phiên họp thứ 23 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo khẳng định, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực ngày càng có bước tiến, hiệu quả cao hơn, thêm nhiều kinh nghiệm để tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ chống "giặc nội xâm", được nhân dân, cán bộ đảng viên trong cả nước, bạn bè quốc tế công nhận.

Tăng cường thanh tra trách nhiệm người đứng đầu, lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao

N.ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 6/1, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành thanh tra. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Tại điểm cầu Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tham dự.

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực: Đồng bộ giải pháp, xử lý nghiêm vi phạm

HÀN GIANG |

Việc ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tỉnh ủy (khóa XXII) và sau đó thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương đã khẳng định quyết tâm của Quảng Nam trong cuộc đấu tranh “chống giặc nội xâm” mang tính lâu dài, khó khăn và phức tạp.

Triển khai các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng

H.QUANG |

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh tiếp tục chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại và tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.