Ngành LĐ-TB&XH góp phần ổn định an sinh xã hội trong dịch bệnh kịp thời

DIỄM LỆ |

(QNO) - Chiều nay 12.1, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ở điểm cầu Bộ LĐ-TB&XH, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tham dự hội nghị, điểm cầu Quảng Nam do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì.

Hội nghị trực tuyến của Bộ LĐ-TB&XH tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: D.L
Hội nghị trực tuyến của Bộ LĐ-TB&XH tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: D.L

Năm 2021, cùng với các bộ, ngành, địa phương, Bộ LĐTBXH đã tổ chức thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, với mục tiêu hàng đầu là chăm lo, bảo vệ sức khỏe và sinh mệnh của người dân, đảm bảo an sinh xã hội, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đặc biệt, Bộ LĐTBXH đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình Chính phủ ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người lao động (LĐ) và người sử dụng LĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tổng kinh phí thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP toàn quốc là hơn 35,9 nghìn tỷ đồng, hỗ trợ trên 31,28 triệu lượt đối tượng.

Triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP, đến nay đã giải quyết hưởng hỗ trợ cho hơn 12,8 triệu lao động với số tiền hơn 30,5 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, Chính phủ còn xuất cấp gạo cứu đói cho người dân, huy động nguồn lực xã hội hóa to lớn của các tổ chức, cá nhân, cùng hàng triệu “túi an sinh” để hỗ trợ người dân trong dịch bệnh. 

Thị trường LĐ gặp nhiều khó khăn, với tỷ lệ thất nghiệp năm nay cao hơn năm trước, tỷ lệ thất nghiệp LĐ trong độ tuổi khu vực thành thị ở mức cao là 4,42%; tỷ lệ thiếu việc làm của LĐ trong độ tuổi ở khu vực thành thị là 3,33%.

Trong năm, cả nước đưa khoảng 45 nghìn LĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Toàn quốc tuyển mới giáo dục nghề nghiệp được 1.896 nghìn người, nâng tỷ lệ LĐ qua đào tạo đạt 66%; trong đó tỷ lệ LĐ qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt 26,1%.

Công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được quan tâm trong bối cảnh dịch bệnh, ước tính số người tham gia BHXH khoảng 16,578 triệu người, chiếm trên 36% lực lượng LĐ trong độ tuổi, trong đó số người tham gia BHXH tự nguyện chiếm 2,97% lực lượng LĐ trong độ tuổi (vượt chỉ tiêu so với mục tiêu Trung ương giao tại Nghị quyết số 28-NQ/TW gần 2%); số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp khoảng 13,537 triệu người, chiếm trên 30% lực lượng LĐ trong độ tuổi. Hướng dẫn thực hiện chính sách LĐ, tiền lương cho doanh nghiệp và người LĐ, góp phần ổn định tình hình quan hệ LĐ trong doanh nghiệp, giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19 đến thu nhập, tiền lương của người LĐ.

Cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 0,52% so với cuối năm 2020; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 0,34%; tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm khoảng 4%. 

Chính sách trợ giúp xã hội đã bao phủ hầu hết các nhóm đối tượng ở mọi lứa tuổi, 100% đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên hàng tháng; 86% tỷ lệ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp xã hội, phụng dưỡng, chăm sóc kịp thời; 86% tỷ lệ người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp xã hội, chăm sóc và phục hồi chức năng kịp thời.

Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên tổng dân số trẻ em giảm xuống còn 6,9%; duy trì 55% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

TAGS