Ngược đãi người giúp việc gia đình bị phạt đến 75 triệu đồng

P.V |

(QNO) - Hành vi ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động, dùng vũ lực với người giúp việc trong gia đình nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt hành chính 50 - 75 triệu đồng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 22 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trong lĩnh vực lao động, nghị định quy định phạt cảnh cáo đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi: không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với lao động là người giúp việc gia đình; không trả tiền tàu xe đi đường khi lao động là người giúp việc gia đình thôi việc về nơi cư trú, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn.

Phạt tiền 1 - 3 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi: không thông báo cho UBND xã, phường, thị trấn việc sử dụng lao động hoặc chấm dứt việc sử dụng lao động là người giúp việc gia đình theo quy định.

Phạt tiền 10 - 15 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi: giữ giấy tờ tùy thân của lao động là người giúp việc gia đình; không trả cho lao động là người giúp việc gia đình khoản tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật để người lao động chủ động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Đối với người sử dụng lao động có hành vi ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động, hoặc dùng vũ lực đối với người lao động là người giúp việc gia đình nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt tiền 50 - 75 triệu đồng. 

Nghị định cũng quy định mức phạt đối với vi phạm quy định về lao động chưa thành niên. Cụ thể, phạt tiền 1 - 2 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không lập sổ theo dõi riêng hoặc có lập sổ theo dõi riêng nhưng không ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Bộ luật Lao động khi sử dụng lao động chưa thành niên hoặc không xuất trình sổ theo dõi khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Phạt tiền 20 - 25 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi: sử dụng lao động chưa thành niên mà chưa có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên đó; sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc mà giao kết hợp đồng lao động không bằng văn bản với người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó; bố trí thời giờ làm việc ảnh hưởng đến thời gian học tập của người chưa đủ 15 tuổi...

Phạt tiền 50 - 75 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi: sử dụng người từ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi làm công việc ngoài danh mục được pháp luật cho phép theo quy định tại Bộ luật Lao động; sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm công việc ngoài danh mục được pháp luật cho phép...

TAGS