Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2023.

Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 được tổ chức từ ngày 1 đến 31/5 với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”. Các hoạt động chính trong tháng hành động gồm: phát động cuộc thi, chiến dịch truyền thông về thực hiện công tác huấn luyện ATVSLĐ, thực thi Luật ATVSLĐ trong cơ sở sản xuất, kinh doanh; phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành hoặc chuyên ngành về ATVSLĐ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã; mở rộng, triển khai công tác thanh tra, kiểm tra trong khu vực không có quan hệ lao động, làng nghề...

TAGS