Những thành quả nổi bật của BHXH Quảng Nam năm 2020

QUẢNG NAM MEDIA |

(QNO) - Năm 2020 là năm nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19 bùng phát, thiên tai liên tục xảy ra gây thiệt hại nặng nề về người tài sản của Nhà nước và nhân dân. Tình hình đó đã ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, tập thể cán bộ, công chức viên chức trong toàn đơn vị đã vượt qua khó khăn, bám sát nhiệm vụ trọng tâm và chỉ đạo của BHXH Việt Nam, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Nhiều giải pháp được BHXH Quảng Nam triển khai quyết liệt, đồng bộ, đạt được nhiều kết quả đáng kể. 

TAGS