Nông Sơn bồi dưỡng kỹ năng rà soát hộ nghèo, cận nghèo

MINH THÔNG |

(QNO) - Sáng nay 21/9, UBND huyện Nông Sơn tập huấn triển khai rà soát hộ nghèo, cận nghèo và thu nhập thông tin người khuyết tật năm 2023.

 
Người dân Nông Sơn vươn lên từ trồng cây ăn quả. Ảnh: MINH THÔNG

Gần 200 đại biểu được triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo định kỳ năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025; hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn, biểu mẫu, phần mềm rà soát hộ nghèo, cận nghèo định kỳ; triển khai kế hoạch và hướng dẫn rà soát, thu thập thông tin người khuyết tật trên địa bàn...

Thông qua tập huấn giúp cán bộ, điều tra viên nắm vững quy trình, phương pháp rà soát hộ nghèo, cận nghèo. Đây sẽ là dữ liệu quan trọng làm cơ sở xây dựng, thực hiện cơ chế, chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội khác liên quan.

TAGS