Núi Thành chi hơn 15,2 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng COVID-19

VĂN PHIN |

(QNO) - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành vừa tổ chức buổi giám sát công tác chi hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Núi Thành giám sát chi hỗ trợ đối tượng ảnh hưởng Covid 19. Ảnh: VĂN PHIN
Mặt trận huyện Núi Thành giám sát chi hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng COVID-19. Ảnh: VĂN PHIN

Theo báo cáo của Phòng LĐ-TB&XH huyện Núi Thành, đến nay địa phương chi hỗ trợ tổng cộng 15.109 đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với số tiền hơn 15,2 tỷ đồng theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Nghị quyết 45 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Tuy nhiên, việc chi trả còn gặp nhiều khó khăn do kinh phí phân bổ của tỉnh chậm, việc hướng dẫn các nhóm đối tượng dịch vụ chưa rõ ràng, người về từ vùng dịch thiếu giấy tờ tùy thân…

TAGS