Núi Thành tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến

THÚY SƯƠNG |

UBND huyện Núi Thành vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021 qua hình thức thi trắc nghiệm. Người dự thi truy cập “Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến” trên Cổng thông tin điện tử huyện Núi Thành  http://nuithanh.gov.vn hoặc vào địa chỉ: nuithanh.thiphapluattructuyen.net để trả lời các câu hỏi.

Giao diện cổng thông tin điện tử.
Giao diện cổng thông tin điện tử.

Cuộc thi dự kiến từ ngày 15.8 đến ngày 15.9.2021; dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn huyện Núi Thành.

Cuộc thi tập trung tìm hiểu những quy định về xử phạt vi phạm hành chính có liên quan đến đời sống của người dân trên địa bàn huyện như: Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm; các nghị định của Chính phủ: Nghị định số 117 (28.9.2020) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Nghị định số 91 (19.11.2019) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định số 139 (27.11.2017) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng... Dự kiến tổng kết cuộc thi và trao thưởng vào cuối tháng 9.2021.

TAGS