Phân bổ 360 triệu đồng hỗ trợ 9 trường hợp bị cháy nhà

NHƯ THỦY |

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca vừa ký các quyết định phân bổ 360 triệu đồng nguồn Quỹ cứu trợ tỉnh hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng do hỏa hoạn ở huyện Nam Trà My và Bắc Trà My. 

Trong đó, phân bổ 360 triệu đồng hỗ trợ 9 trường hợp có nhà ở bị thiệt hại hoàn toàn do hỏa hoạn với mức 40 triệu đồng/nhà, gồm: huyện Nam Trà My 7 trường hợp (gia đình các ông Hồ Văn Linh, Hồ Văn Lân ở thôn 1, xã Trà Vân; Nguyễn Văn Bốn thôn 3, xã Trà Don; Hồ Văn Tiếng thôn 3 xã Trà Linh; Hồ Văn Tuấn thôn 4, xã Trà Nam; Hồ Văn Cánh thôn 2, xã Trà Tập; Hồ Văn Thoan thôn 3, xã Trà Mai); huyện Bắc Trà My hỗ trợ xây dựng nhà ở cho ông Nguyễn Văn Quyết ở thôn 1, xã Trà Đốc và Trần Văn Hằng ở thôn 2, xã Trà Giác.

Ngoài ra, Ban Cứu trợ tỉnh hỗ trợ thân nhân gia đình có 2 người chết do hỏa hoạn tại thôn 3, xã Trà Nam số tiền 10 triệu đồng.

TAGS