Phấn đấu giảm tỷ lệ uống rượu bia nguy hại ở nam giới trên 18 tuổi còn dưới 35%

HOÀNG ĐẠO |

(QNO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 155 phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022 - 2025.

Theo kế hoạch, phấn đấu đến năm 2025 giảm tỷ lệ uống rượu bia mức nguy hại ở nam giới từ 18 tuổi trở lên còn dưới 35%; giảm tỷ lệ hiện uống rượu bia ở người 13 đến 17 tuổi còn dưới 20%. Giảm tỷ lệ hút thuốc ở nam giới từ 15 tuổi trở lên còn dưới 37%; giảm mức tiêu thụ muối trung bình của người từ 18 tuổi trở lên còn dưới 7 gam/người/ngày; giảm tỷ lệ thiếu vận động thể lực ở người từ đủ 18 tuổi trở lên còn dưới 22%.

Ngoài ra, 90% trạm y tế xã và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu bia... Ít nhất 80% người từ 13 tuổi trở lên được truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu bia, bảo đảm dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động thể lực; 80% người từ 40 tuổi trở lên được cung cấp thông tin, hướng dẫn theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần.

TAGS