Phê duyệt gần 123 tỷ đồng viện trợ không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức

CHÂU NỮ |

(QNO) - Năm 2021, Quảng Nam phê duyệt 62 khoản viện trợ không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức (giảm 42 khoản so với năm 2020) với tổng giá trị vốn gần 123 tỷ đồng (tương đương 5,34 triệu USD), giảm 16% giá trị vốn so với năm 2020.

Quỹ Children are innocent tài trợ thiết bị lọc nước cho bệnh nhân Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Ảnh: C.N.
Quỹ Children are innocent tài trợ thiết bị lọc nước cho bệnh nhân Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Ảnh: C.N

Theo đánh giá tình hình thực hiện và tiến độ chung của các chương trình, dự án (gọi chung là dự án) do cơ quan chủ quản quản lý, có 49 dự án xếp loại tốt (giải ngân hơn 80%), 4 dự án xếp loại khá (giải ngân 60 - 80%), 1 loại trung bình (giải ngân 40 - 60%), 8 xếp loại yếu.

Những dự án xếp loại yếu vì có tỷ lệ giải ngân thấp (dưới 40%) do vừa được phê duyệt trong tháng 12.2021 và một số dự án do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên nhà tài trợ không thể triển khai theo kế hoạch.

Tính đến 31.12.2021, lũy kế giải ngân thực tế ước tính gần 49 tỷ đồng, đạt 87% so với kế hoạch năm 2021 (hơn 56 tỷ đồng).

TAGS