Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn tỉnh

HOÀNG ĐẠO |

(QNO) – UBND tỉnh vừa báo cáo Bộ Tài chính về tình hình thực hiện di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khi thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ.

Quảng Nam không có cơ sở nhà, đất nào trong trường hợp đã bố trí làm nhà ở không đủ điều kiện chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý khi thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của Chính phủ. Ảnh: H.Đ
Quảng Nam không có cơ sở nhà, đất nào trong trường hợp đã bố trí làm nhà ở không đủ điều kiện chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý khi thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của Chính phủ. Ảnh: H.Đ

UBND tỉnh đã phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất trên địa bàn tỉnh và đã hoàn thành 17/18 huyện, 2/7 công ty có vốn nhà nước chiếm tỷ lệ 51% trở lên trong vốn điều lệ quản lý, sử dụng, 45/46 cơ sở nhà, đất do khối sở, ban, ngành quản lý sử dụng.

Đến nay trên địa bàn tỉnh không có cơ sở nhà, đất nào trong trường hợp đã bố trí làm nhà ở không đủ điều kiện chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý khi thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của Chính phủ.

UBND tỉnh cũng kiến nghị các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện như hình thức “Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất”; kiến nghị liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật đối với hình thức “Thu hồi” quy định tại Điều 9 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017, được sửa đổi bởi khoản 9 Điều 1 Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ.

TAGS

UBND tỉnh họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2023

X.PHÚ |

(QNO) - Chiều nay 4/4, UBND tỉnh tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2023. Thay mặt UBND tỉnh, ông Nguyễn Như Công - Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì buổi họp báo; cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.