Phú Ninh thành lập 3 tổ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết 42

V.A |

Ông Lê Văn Ninh - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh cho biết, UBND huyện vừa quyết định thành lập 3 tổ công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9.4.2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

Mỗi tổ công tác có sự tham gia của 5 - 7 thành viên gồm đại diện ngành LĐ-TB&XH, các ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội của huyện. Các tổ công tác có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Đồng thời tham gia thẩm định các trường hợp trước khi trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt danh sách và mức kinh phí hỗ trợ theo quy định. 

TAGS