Quảng Nam có hơn 179 nghìn hội viên hội người cao tuổi

CHÂU NỮ |

Quảng Nam đã xây dựng và phát triển tổ chức hội người cao tuổi (NCT) ở toàn bộ cấp xã, cấp thôn với 241/241 xã, phường, thị trấn và 1.240/1.240 thôn, bản, khối phố có tổ chức hội. Qua đó tập hợp được 179.130 hội viên hội NCT trong tổng số hơn 201 nghìn NCT toàn tỉnh, đạt 89,01%.

Các cấp hội NCT trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động như đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - gương sáng”, tổ chức gần 1.000 câu lạc bộ trên các lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, khuyến học - khuyến tài, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống mới ở khu dân cư..., thu hút đông đảo NCT tham gia.

Hệ thống tổ chức hội NCT tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: chăm sóc NCT; phát huy vai trò NCT trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ tài nguyên, môi trường.

TAGS