Quảng Nam có Ngân hàng tên đường và công trình công cộng

M.L |

(QNO) - Ngày 9.8, UBND tỉnh ra Quyết định 2262 ban hành Ngân hàng tên đường và công trình công cộng tỉnh Quảng Nam.

Ngân hàng tên đường và công trình công cộng tỉnh Quảng Nam có 791 tên và tóm tắt thông tin, gồm 6 tên danh nhân nước ngoài, 329 tên danh nhân ngoài tỉnh, 325 tên danh nhân người Quảng Nam và có liên quan đến lịch sử - văn hóa Quảng Nam, 131 tên sự kiện lịch sử, địa danh, mỹ từ.

UBND tỉnh giao Sở VH-TT&DL phối hợp với sở, ban ngành liên quan và các địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến về giá trị, ý nghĩa của việc ban hành Ngân hàng tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh. Định kỳ 3 năm một lần (kể từ năm 2021) nghiên cứu, lựa chọn tên để bổ sung vào ngân hàng. Đồng thời nghiên cứu, lựa chọn dữ liệu trong ngân hàng đã được phê duyệt để đặt tên, đổi tên theo trình tự, thủ tục quy định.

TAGS

Tăng “vốn” cho ngân hàng tên đường

BẢO ANH |

Cùng với việc chỉnh trang, mở rộng phạm vi đô thị ở các thành phố, thị xã, những năm gần đây nhiều thị trấn, thị tứ tại các địa phương trong tỉnh cũng liên tục được mở rộng, nhiều khu vực dân cư được “phố hóa”. Đi liền với sự chuyển dịch ấy, nhiều trục đường và công trình công cộng mới hình thành và đòi hỏi được “định danh”...

Đặt tên đường và công trình công cộng phải gắn với quy hoạch phát triển đô thị

CHÂU NỮ |

(QNO) - Đó là một trong những nguyên tắc của quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 02/2021, có hiệu lực từ ngày 15.3.