Quảng Nam nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài bình quân 180 tỷ đồng/năm

DIỄM LỆ |

Cuối tuần qua, tại Hà Nội, UBND tỉnh phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị tăng cường hợp tác, vận động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các đối tác đối với Quảng Nam.

Từ năm 2016 đến nay có gần 100 tổ chức phi chính phủ nước ngoài và 130 tổ chức, cá nhân nước ngoài khác hoạt động trên địa bàn Quảng Nam. Tổng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài bình quân khoảng 180 tỷ đồng/năm. Đây là khoản đóng góp ý nghĩa cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hiện nay, tỉnh còn gặp nhiều khó khăn như kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; việc giải quyết các vấn đề xã hội, khắc phục hậu quả chiến tranh; năng lực tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, vùng thường xuyên chịu tác động trực tiếp bởi thiên tai gây ra.

Tại hội nghị, đại diện nhiều tổ chức phi chính phủ nước ngoài cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ Quảng Nam trong thời gian tới. Tổ chức World Vision International tại Việt Nam cho biết sẽ quan tâm hỗ trợ cải thiện sinh kế của cộng đồng và hộ gia đình ở Quảng Nam, giúp họ gia tăng thu nhập, đảm bảo an ninh lương thực và đáp ứng được những nhu cầu thiết yếu nhất của trẻ em.

Tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế tại Việt Nam tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo vệ trẻ em, đặc biệt là triển khai chuyển đổi các chương trình hỗ trợ thích ứng, giảm thiểu rủi ro thiên tai sang biến đổi khí hậu...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn khẳng định, Quảng Nam sẽ cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ, tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến hoạt động viện trợ tại địa phương; bố trí các nguồn lực đối ứng phù hợp với từng chương trình/dự án.

Các đối tác của tỉnh sẽ tích cực đồng hành với tổ chức phi chính phủ nước ngoài, nhà tài trợ triển khai các hoạt động viện trợ đạt kết quả vì mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh.

TAGS