Sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai

T.S |

UBND tỉnh vừa phê duyệt Phương án ứng phó với thiên tai theo các cấp độ rủi ro trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, nhằm chủ động các hoạt động phòng ngừa, ứng phó để giảm thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, hạn chế thấp nhất mọi rủi ro gây ra đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh COVID-19.

Phương án của tỉnh đặt ra mục tiêu tạo sự chủ động tham gia, phối hợp giữa các ngành, địa phương với các cơ quan, lực lượng trong thực hiện các hoạt động phòng chống thiên tai, phòng chống dịch.

Huy động các nguồn lực để chủ động ứng phó có hiệu quả trước mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra trong phạm vi quản lý, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, tài nguyên thiên nhiên, môi trường, di sản văn hóa, cơ sở hạ tầng và các công trình trọng yếu do thiên tai có thể gây ra, góp phần quan trọng phát triển bền vững kinh tế - xã hội của ngành và địa phương.

Các đơn vị, địa phương chủ động sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm; có kế hoạch bảo vệ an toàn công trình quan trọng về an ninh quốc gia, phòng chống thiên tai, công trình trọng điểm trên địa bàn được phân công; đảm bảo các công trình giao thông, thông tin liên lạc hoạt động thông suốt...

Tất cả thực hiện theo phương châm “Ứng phó nhanh, kịp thời, hiệu quả; có sự chỉ đạo, chỉ huy, triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền địa phương, đơn vị và người dân nhằm đảm bảo được các mục tiêu đã đặt ra”.

Trong đó, các cấp các ngành thực hiện có hiệu quả phương châm “Bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và nguyên tắc “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.

TAGS