Sửa đổi 24 thủ tục hành chính lĩnh vực BHXH, BHYT

HOÀNG ĐẠO |

(QNO) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành quyết định quy định 24 thủ tục hành chính được thay thế, bãi bỏ ở lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Danh mục thủ tục hành chính được thay thế ở lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp gồm: đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH; đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT.

Lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT: cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT. 

Lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT: ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT; thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT với cơ sở khám chữa bệnh BHYT; thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT; người hưởng lĩnh chế độ BHXH bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi thông tin cá nhân; ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp.

Lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH: giải quyết hưởng chế độ ốm đau; giải quyết hưởng chế độ thai sản; giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động lần đầu...

TAGS