Tam Kỳ đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời

A.NHI |

 UBND TP.Tam Kỳ vừa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 387 (ngày 25/3/2022) của Thủ tuớng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030”.

Theo đó, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2025 có 80% số gia đình được công nhận đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, 75% dòng họ được công nhận đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”; 75% cộng đồng (thôn, khối phố) được công nhận đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”; 90% số tổ chức, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn xã, phường được công nhận đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”.

Ngoài ra, có 50% người lao động trong “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và 70% cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong “Đơn vị học tập” trên địa bàn xã, phường đạt danh hiệu “Công dân học tập”; chủ tịch hoặc phó chủ tịch hội khuyến học xã, phường đều tham gia quản lý trung tâm VH-TT; 50% cán bộ khuyến học xã, phường tham gia các hoạt động của trung tâm VH-TT và được bồi dưỡng, tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin.

TAGS