Tam Kỳ kết nghĩa với huyện Nam Giang và xã La Dêê, La Êê

QUANG SƠN |

Tại thị trấn Thạnh Mỹ (Nam Giang) vừa diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ giữa TP.Tam Kỳ và huyện Nam Giang, xã La Dêê, xã La Êê giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, hằng năm TP.Tam Kỳ sẽ hỗ trợ 2 xã La Dêê, La Êê (Nam Giang) trên các lĩnh vực kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giáo dục và đào tạo, giảm nghèo, y tế, tình nguyện, an sinh xã hội. Thông qua đó nhằm hỗ trợ người dân 2 địa phương phát triển sinh kế, tăng thu nhập, tự vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng thời thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, cải thiện, nâng cao đời sống của nhân dân 2 xã.

Dịp này, các phòng ban, đơn vị, địa phương của TP.Tam Kỳ và huyện Nam Giang, xã La Dêê, xã La Êê đã kết nghĩa cùng nhau. TP.Tam Kỳ cũng trao 300 suất quà tết cho người dân khó khăn của 2 xã La Dêê, La Êê với tổng trị giá 90 triệu đồng.

TAGS