Tăng cường giải pháp bảo vệ trẻ em

MỸ LINH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 2649 yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em.

Công văn nêu rõ, thời gian gần đây trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ việc tai nạn, thương tích gây tử vong trẻ em, tình hình xâm hại tình dục trẻ em diễn biến rất phức tạp và nghiêm trọng.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, hội đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác bảo vệ trẻ em. Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 121 (ngày 19.6.2020) của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em; các văn bản chỉ đạo của tỉnh về tăng cường các giải pháp đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em; hướng dẫn cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, gia đình, cộng đồng kiến thức, kỹ năng phát hiện, tố cáo kịp thời hành vi xâm hại trẻ em; giám sát, trông coi trẻ em, đặc biệt là trẻ nhỏ tuổi. Vận động các nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em bị tai nạn, thương tích, bị xâm hại, bạo lực.

Tăng cường phối hợp liên ngành trong chỉ đạo, triển khai công tác phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em ở các cấp, các ngành. Huy động sự tham gia của các hội đoàn thể và người dân trong việc phát hiện, giám sát, cảnh giới các khu vực có nguy cơ gây tai nạn, thương tích, đặc biệt là khu vực có nguy cơ gây đuối nước đối với trẻ em.

Rà soát khu vực hay xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp phòng ngừa, can thiệp nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ. Bố trí rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại ao hồ, sông suối, bãi tắm, khu vực nước sâu nguy hiểm...

TAGS