Tăng cường phòng chống Covid-19 trong đồng bào dân tộc thiểu số

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 16.8, UBND tỉnh có Công văn 5354 gửi Ban Dân tộc tỉnh về tăng cường công tác phòng chống Covid-19 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

UBND tỉnh đề nghị Ban Dân tộc tỉnh căn cứ các nội dung tại Công văn số 1092/UBDT-TT (ngày 9.8.2021) của Ủy ban Dân tộc, chủ động phối hợp với Sở Y tế, Thông tin và truyền thông, các ngành, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện và tăng cường tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp tỉnh chỉ đạo công tác phòng chống dịch trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.

Trước đó, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn 1092 yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền bằng các thứ tiếng dân tộc trên sóng phát thanh, truyền hình ở địa phương, tiếp sóng và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình bằng các thứ tiếng của đồng bào dân tộc thiểu số của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh, đặc biệt trong phòng chống dịch Covid-19.

Phát huy vai trò người có uy tín trong tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19. Thường xuyên vận động nhân dân dọc tuyến biên giới phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng, công an, giám sát, kiểm tra, tham gia tuần tra bảo vệ, quản lý biên giới, bảo vệ “vùng xanh” ở nông thôn miền núi, làm pháo đài vững chắc góp phần phòng chống dịch bệnh của cả nước hiện nay.

Phối hợp kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai các gói cứu trợ của nhà nước đến những người bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 là người dân tộc thiểu số nói riêng và người bị ảnh hưởng dịch bệnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung.

Ủy ban Dân tộc đề nghị các địa phương tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ kịp thời đối với lao động là người dân tộc thiểu số từ vùng dịch trở về địa phương, nhất là đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Triển khai kịp thời các gói hỗ trợ đến đồng bào dân tộc thiểu số (nếu có), đồng thời đề xuất chính sách đặc thù với cấp ủy, chính quyền địa phương và Ủy ban Dân tộc, không để đồng bào bị thiếu đói do bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

TAGS