Tăng cường vận động nhân dân không cản trở thi công lò đốt rác Đại Nghĩa

T.N - Q.C |

(QNO) - Ngày 9.8.2019, UBND tỉnh có văn bản gửi thủ trưởng các sở ngành, đơn vị liên quan tập trung giải quyết phản ánh của người dân về triển khai lò đốt rác thải sinh hoạt Đại Nghĩa (Đại Lộc).

Sau khi xem xét phản ánh của UBND huyện Đại Lộc (tại báo cáo ngày 6.8.2019) và Sở Tài nguyên môi trường (tờ trình ngày 9.8.2019) về việc nhân dân thôn An Lợi Tây (xã Đại Nghĩa) tự ý tổ chức họp phản đối việc xây dựng lò đốt rác sinh hoạt Đại Nghĩa; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Đại Lộc báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy để phối hợp cùng Ban Dân vận Huyện ủy và Mặt trận huyện thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 2168-CV/TU (ngày 7.8.2019).

Theo đó, tăng cường công tác vận động nhân dân chấp hành pháp luật, không cản trở việc thi công lò đốt rác Đại Nghĩa, gây mất an ninh trật tự địa phương, tạo điều kiện cho kẻ xấu kích động, lợi dụng, gây hiệu ứng tiêu cực các khu xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh. Lưu ý, trình bày để nhân dân yên tâm từ thực tiễn quan sát lò đốt tương tự tại tỉnh Hưng Yên và ý kiến đánh giá của Sở Tài nguyên môi trường TP.Đà Nẵng về lò đốt rác Đại Nghĩa.

Sở Tài nguyên môi trường cử cán bộ phối hợp cùng UBND huyện Đại Lộc và chính quyền xã vận động, giải thích cho nhân dân về những nội dung chuyên môn liên quan đến lò đốt rác Đại Nghĩa; giám sát chặt chẽ quá trình thi công lò đốt rác, phối hợp UBND huyện Đại Lộc đề xuất UBND tỉnh giải quyết các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức thi công dự án lò đốt rác Đại Nghĩa đúng theo thiết kế và tiến độ được duyệt. Đồng thời chủ động cùng cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp có liên quan tăng cường vận động, giải thích cho nhân dân bằng các phương pháp phù hợp, đáp ứng kịp thời trong khả năng của công ty về những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Trường hợp vượt khả năng nhưng xét thấy hợp tình, hợp lý phải khẩn trương thảo luận cùng các ngành và địa phương để giải quyết hoặc tham mưu UBND tỉnh giải quyết.

Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam thực hiện ký cam kết với đại diện nhân dân các thôn trong khu vực dự án, có chứng kiến của chính quyền địa phương về đảm bảo môi trường trong thi công và không để nước thải tràn ra ngoài trong quá trình vận hành, không gây ô nhiễm đến đời sống nhân dân.

Trước đó, nhiều người dân thôn An Lợi Tây liên tục tụ tập ngăn cản thi công xây dựng lò đốt rác Đại Nghĩa, vì theo người dân, họ lo ngại ô nhiễm môi trường sống.

TAGS