Tăng “vốn” cho ngân hàng tên đường

BẢO ANH |

Cùng với việc chỉnh trang, mở rộng phạm vi đô thị ở các thành phố, thị xã, những năm gần đây nhiều thị trấn, thị tứ tại các địa phương trong tỉnh cũng liên tục được mở rộng, nhiều khu vực dân cư được “phố hóa”. Đi liền với sự chuyển dịch ấy, nhiều trục đường và công trình công cộng mới hình thành và đòi hỏi được “định danh”...

Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, hình thành thêm nhiều tuyến đường mới cần được “định danh”. Ảnh: B.A
Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, hình thành thêm nhiều tuyến đường mới cần được “định danh”. Ảnh: B.A

Từ năm 2001 đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành 8 nghị quyết về quỹ tên đường, qua đó xác lập tổng cộng 626 tên, làm cơ sở cho các địa phương trong tỉnh sử dụng vào việc đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn. Tính đến đầu năm nay, toàn tỉnh đã có hơn 960 tuyến đường, công trình công cộng được đặt tên - chủ yếu từ nguồn quỹ trên; số tuyến đường đã được đặt tên ổn định từ trước không nhiều.

Tiếp tục cập nhật tên đường

Theo đánh giá của Hội đồng Tư vấn xác lập ngân hàng tên đường, công trình công cộng và đặt, đổi tên đường, công trình công cộng tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Hội đồng tư vấn xác lập tên đường), nguồn quỹ tên đường được xác lập tại các nghị quyết của HĐND tỉnh trong thời gian qua cơ bản đáp ứng được nhu cầu đặt tên đường và công trình công cộng tại các đô thị trong tỉnh. Tuy nhiên, qua rà soát cho thấy, khá nhiều danh nhân, nhân vật lịch sử, sự kiện, địa danh... đảm bảo các tiêu chí để đưa vào làm tên đường nhưng chưa được cập nhật vào quỹ tên đường hiện có.

Trên thực tế, ngoài những cái tên có giá trị phổ quát trên phạm vi cả nước hay cả tỉnh, khi đặt tên đường và công trình công cộng, các địa phương cũng mong muốn được đặt tên danh nhân, sự kiện ở/của địa phương mình. Theo nhận định của nhiều thành viên Hội đồng tư vấn xác lập tên đường, đây là nhu cầu chính đáng, bên cạnh đó, với tốc độ phát triển đô thị mạnh mẽ như hiện nay, việc bổ sung quỹ tên đường là cần thiết, vừa tránh bị động, vừa đáp ứng nhu cầu đặt tên khá đa dạng và mang tính đặc thù của từng địa phương.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho hay, từ đầu năm đến nay, trên cơ sở tiếp thu, đối chiếu, rà soát từ ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng tư vấn xác lập tên đường và từ đề xuất của các địa phương trong tỉnh, Sở VH-TT&DL (cơ quan thường trực hội đồng) đã xác lập thêm 165 tên mới vào ngân hàng tên đường. Về lâu dài, việc bổ sung tên danh nhân, sự kiện, địa danh... vào ngân hàng tên đường sẽ vẫn còn tiếp tục.

Không chỉ là tên gọi hành chính

Tại một cuộc họp mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân -  Chủ tịch Hội đồng tư vấn xác lập tên đường đã đề nghị các thành viên của hội đồng tiếp tục đầu tư nghiên cứu, tư vấn cho UBND tỉnh trong việc xác lập ngân hàng tên đường, công trình công cộng; đồng thời lựa chọn những tên phù hợp trong ngân hàng để tư vấn UBND tỉnh lập đề án đặt, đổi tên đường, công trình công cộng trình HĐND tỉnh thông qua.

Theo ông Tân, việc đặt tên đường và tên các công trình công cộng không chỉ nhằm định danh tên gọi hành chính phục vụ cho công tác quản lý mà còn tôn vinh danh nhân, anh hùng dân tộc, sự kiện lịch sử, danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước, vừa góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho người dân.

Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Khắc Thắng - Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn xác lập tên đường, trong việc xác lập, bổ sung ngân hàng tên đường và công trình công cộng, nội dung thuyết minh, mô tả về thân thế sự nghiệp, tầm vóc, giá trị lịch sử, văn hóa... của danh nhân, nhân vật, sự kiện lịch sử, địa danh cần được thực hiện thật đầy đủ, chính xác. Trên cơ sở đó, tùy vào tầm vóc, quy mô công trình và tuyến đường, các địa phương sẽ dễ dàng lựa chọn được những cái tên tương xứng...