Tập huấn xây dựng đời sống văn hóa cho cán bộ công đoàn

DIỄM LỆ - THÙY TRANG |

(QNO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức tập huấn xây dựng đời sống văn hóa và kỹ năng viết tin bài cho cán bộ công đoàn các cấp.

Báo cáo viên truyền đạt các nội dung về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; công đoàn tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; kỹ năng cơ bản về viết tin bài, đưa tin về hoạt động của ngành; quán triệt, triển khai các nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số; kỹ năng khai thác, sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành...

Hội nghị góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền ở cơ sở; giúp cán bộ công đoàn nâng cao khả năng chuyên môn, nghiệp vụ để chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa; nâng cao chất lượng công tác bình xét, chấm điểm hộ gia đình, cơ quan, đơn vị... đạt chuẩn văn hóa năm 2021.

TAGS