Tập trung đẩy mạnh thực hiện 3 nhóm vấn đề chính về phát triển miền núi

CHÂU NỮ |

(QNO) - Thực hiện Thông báo số 03 (ngày 19/1/2023) của Ban Chỉ đạo về xây dựng và phát triển vùng Tây tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tập trung đẩy mạnh thực hiện 3 nhóm vấn đề chính về phát triển miền núi.

Một góc làng ở Trà Tập, Nam Trà My.
Miền núi cần được đầu tư, phát triển. Trong ảnh: Một ngôi làng ở Trà Tập, Nam Trà My. Ảnh: C.N

Ba nhóm vấn đề chính về phát triển miền núi gồm: phát triển kết cấu hạ tầng; thúc đẩy phát triển sản xuất; các nhiệm vụ nhằm nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước được phân bổ cho các chương trình, dự án, chính sách của Trung ương và địa phương; tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư nhằm đảm bảo đạt mục tiêu đề ra.

Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xem xét, giải quyết các nội dung có liên quan đến nhiệm vụ về xây dựng và phát triển vùng Tây theo thẩm quyền.

Trong đó, Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh đăng ký làm việc với Bộ GTVT để tiếp tục xúc tiến đầu tư các tuyến quốc lộ 14D, 14G, 40B và đầu tư hoàn thành tuyến quốc lộ 14E.

Sở Công Thương chủ trì tham mưu việc đảm bảo hạ tầng điện phục vụ sản xuất và dân sinh, nghiên cứu phát triển điện năng lượng tái tạo, đảm bảo 100% hộ sử dụng điện trên cơ sở hỗ trợ từ ngân sách và huy động xã hội hóa đầu tư.

Sở TT&TT chủ trì tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả nguồn vốn ngân sách Trung ương đầu tư dự án chính quyền điện tử, chính quyền số giai đoạn 2021 - 2025 và tiếp tục huy động xã hội hóa đầu tư hạ tầng viễn thông.

Sở NN&PTNT chủ trì tham mưu tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 23 (ngày 22/7/2021) của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư trên địa bàn 9 huyện miền núi của tỉnh; có giải pháp cụ thể để tăng tốc trong thời gian tới, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch năm 2023. Đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện của địa phương; xây dựng đề án trợ cấp gạo cho người dân tự nguyện trồng rừng gỗ lớn trên đất rẫy và đề án hỗ trợ gươl kết hợp lồng ghép các nguồn vốn đầu tư.

Trên cơ sở các nguồn lực hiện có từ các chương trình, dự án, chính sách và huy động xã hội hóa đầu tư, từng cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng lộ trình thực hiện các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết số 12 của Tỉnh ủy cụ thể theo từng năm, đến năm 2025 và năm 2030; trong đó, phấn đấu hoàn thành mục tiêu và 10 chỉ tiêu gắn với việc triển khai thực hiện 5 nhóm dự án quan trọng tại vùng Tây đến năm 2025.

Ngày 20/7/2021, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 12 về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; định hướng một số dự án quan trọng tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Đến nay, việc triển khai Nghị quyết số 12 đạt được một số kết quả. Kinh tế - xã hội miền núi tiếp tục ổn định và phát triển đạt được một số kết quả nhất định, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Tuy nhiên, một số lĩnh vực chưa được phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế của vùng, thu nhập người dân còn thấp, nhiều cơ chế, chính sách phát triển miền núi hiệu quả chưa cao, chưa đảm bảo hạ tầng giao thông kết nối, còn hơn 200 hộ dân chưa có điện, công tác sắp xếp dân cư còn chậm, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 12 của một số địa phương chưa đồng bộ...

TAGS

Sinh lộ kinh tế ở vùng Tây

TRỊNH DŨNG |

(Xuân Quý Mão) - Quốc lộ 14D dự kiến sẽ được đầu tư, nâng cấp, mở rộng vào đầu năm 2024. Tuyến Hành lang kinh tế Đông – Tây 2 (EWEC2) xuyên qua cao nguyên Boloven (Nam Lào) mở sinh lộ kinh tế. Vùng đất ấy có thể là “tiền đồn” cho cuộc liên vận hàng hóa quốc tế, làm nên sự thịnh vượng cho nhiều vùng đất.