Tập trung hoàn chỉnh đề án quy hoạch các điểm tái định cư phòng chống thiên tai khu vực miền núi

NGUYỄN SỰ |

(QNO) - Sáng nay 16.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Sở NN&PTNT, một số ngành liên quan và UBND 9 huyện miền núi để nghe báo cáo nội dung Đề án rà soát quy hoạch các điểm tái định cư phòng chống thiên tai khu vực miền núi Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các ngành, địa phương liên quan. Ảnh: N.S
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các ngành, địa phương liên quan. Ảnh: N.S

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Nam cho biết, hiện nay nhu cầu sắp xếp, bố trí ổn định dân cư phòng chống thiên tai trên địa bàn 9 huyện miền núi (Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức, Nông Sơn, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My) còn khá nhiều. Tổng số hộ là đối tượng thiên tai cần phải di dời trong giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết số 23 của HĐND tỉnh đã được 9 huyện miền núi phê duyệt là 5.280 hộ, trong đó di dời tập trung 2.958 hộ và di dời xen ghép 2.322 hộ.

Lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Nam báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: N.S
Lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Nam báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: N.S

Theo Sở NN&PTNT, qua rà soát, tổng số điểm tái định cư phòng chống thiên tai cần xây dựng quy hoạch (quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn) tại 9 huyện miền núi trong giai đoạn 2022 - 2025 là 57 điểm với tổng diện tích 94,7ha và tổng số hộ bố trí là 2.958 hộ. Dự tính tổng kinh phí xây dựng quy hoạch chi tiết 57 điểm tái định cư phòng chống thiên tai giai đoạn 2022 - 2025 là 11,4 tỷ đồng (bình quân 1 điểm khoảng 200 triệu đồng).

Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT và tỉnh vừa có chuyến khảo sát thực tế các điểm có nguy cơ sạt lở cao ở huyện Bắc Trà My. Ảnh: N.S
Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT và tỉnh vừa có chuyến khảo sát thực tế các điểm có nguy cơ sạt lở cao ở huyện Bắc Trà My. Ảnh: N.S

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho rằng, việc quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư phòng chống thiên tai ở khu vực miền núi là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong thời gian tới. Đồng thời đề nghị UBND 9 huyện miền núi khẩn trương rà soát, bổ sung các điểm tái định cư nằm ngoài 57 điểm do Sở NN&PTNT xác định. Việc này phải hoàn thành trước ngày 19.9.2022.

Hiện nay, nhu cầu quy hoạch xây dựng các điểm tái định cư phòng chống thiên tai khu vực miền núi Quảng Nam còn khá lớn. Ảnh: N.S
Hiện nay, nhu cầu quy hoạch xây dựng các điểm tái định cư phòng chống thiên tai khu vực miền núi Quảng Nam còn khá lớn. Ảnh: N.S

Trên cơ sở đó, Sở NN&PTNT hoàn chỉnh Đề án quy hoạch các điểm tái định cư phòng chống thiên tai khu vực miền núi Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025 trình cấp có thẩm quyền xem xét.

TAGS