Tây Giang chi trả 2,7 tỷ đồng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở

HIỀN THÚY |

(QNO) - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang vừa nghiệm thu, chi trả tiền hỗ trợ sửa chữa, làm nhà đợt 1 cho 119 hộ dân tại 3 xã A Xan, Ch’Ơm, Ga Ry chịu thiệt hại do thiên tai năm 2020.

Cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang đang chi trả, tạm ứng cho hộ dân sữa chữa, làm mới nhà ở
Cán bộ Mặt trận huyện Tây Giang chi trả tiền để người dân sửa chữa, làm nhà mới. Ảnh: H.THÚY

Trong đó, 16 hộ dân có nhà sập hoàn toàn được nhận hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ, 103 hộ dân có nhà hư hỏng được hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ. Tổng kinh phí thực hiện chi trả 2,7 tỷ đồng. Đây là nguồn từ Ban Cứu trợ tỉnh hỗ trợ.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng yêu cầu lãnh đạo 3 xã A Xan, Ch’Ơm, Ga Ry tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, vận động người dân khẩn trương sửa chữa, làm mới nhà ở sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời cam kết hoàn thành nhà ở trong tháng 7 tới.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nghiệm thu, bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ ông Bhling Đoan (thôn Dhung, xã Ch’Ơm), trị giá 40 triệu đồng. 

TAGS