Tây Giang ký kết phối hợp thực hiện tín dụng chính sách xã hội

HIỀN THÚY |

(QNO) - Chiều 8/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang và Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện ký kết phối hợp thực hiện các hoạt động tín dụng CSXH góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang và Ngân hàng CSXH huyện sẽ phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng CSXH, công tác giảm nghèo bền vững, chính sách an sinh xã hội; phối hợp triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội nâng cao hiệu quả tín dụng CSXH; phối hợp vận động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bổ sung nguồn vốn cho tín dụng CSXH...

Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng CSXH huyện Tây Giang thực hiện 11 chương trình cho vay với tổng dư nợ hơn 225 tỷ đồng/4.168 hộ vay vốn. Riêng nguồn vốn vay cho hộ nghèo đã giải ngân hơn 116 tỷ đồng với 2.367 hộ vay.

TAGS