Tây Giang tập huấn rà soát hộ nghèo, cận nghèo

HIỀN THÚY |

(QNO) - Ngày 22 và 23.9, UBND huyện Tây Giang tổ chức đợt tập huấn hướng dẫn rà soát hộ nghèo, cận nghèo và xác định hộ làm nông - lâm - ngư nghiệp có mức sống trung bình hằng năm giai đoạn 2022 - 2025.

Cán bộ LĐ-TB&XH phụ trách công tác giảm nghèo và cộng tác viên giảm nghèo 10 xã trên địa bàn Tây Giang được hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo; hướng dẫn phương pháp tiếp cận các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh, tiếp cận thông tin; hướng dẫn các văn bản thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025.

Công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo tại Tây Giang tiến hành đồng loạt từ ngày 15.9 đến 30.11.2022 trên địa bàn 10 xã. Năm 2021, Tây Giang có 3.581 hộ nghèo (chiếm 66,13%), 61 hộ cận nghèo (1,13%). Năm 2022, huyện đăng ký giảm 450 hộ nghèo, phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 39,83%.

TAGS