Thăng Bình có 3 đoàn viên được hỗ trợ xây dựng “mái ấm công đoàn”

MINH TÂN |

(QNO) - Sáng 13.1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thăng Bình tổng kết hoạt động công đoàn, phong trào công nhân, viên chức, lao động năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, LĐLĐ huyện Thăng Bình tập trung công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên; kịp thời thăm hỏi và trao 41,5 triệu đồng cho một chủ tàu cá (thuộc Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Minh) và 33 đoàn viên gặp nạn trên biển; đề nghị và được LĐLĐ tỉnh thống nhất hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng 1 nhà “mái ấm công đoàn”; LĐLĐ huyện hỗ trợ xây dựng 2 nhà “mái ấm công đoàn” (40 triệu đồng/nhà) cho đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở. LĐLĐ huyện phát triển được 409 đoàn viên mới, thành lập 1 công đoàn cơ sở; nâng tổng số đoàn viên hiện nay lên gần 8.000, sinh hoạt tại 134 công đoàn cơ sở.

Năm 2021, với chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”, LĐLĐ huyện Thăng Bình tập trung đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn, đội ngũ cán bộ công đoàn. Phối hợp với chính quyền, chủ sử dụng lao động thực hiện tốt quy chế dân chủ. Phấn đấu hơn 95% công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa…

TAGS