Thăng Bình tập trung tuyên truyền Luật Đất đai

GIANG BIÊN |

Để người dân hiểu, đồng thuận với các chủ trương liên quan đến giải phóng mặt bằng, cần phải đặt công tác tuyên truyền Luật Đất đai lên hàng đầu. Thời gian qua, Phòng Tư pháp huyện Thăng Bình đã thực hiện xuyên suốt nhiệm vụ này.

Các buổi tuyên truyền pháp luật về đất đai thu hút đông đảo người dân tham gia. Ảnh: G.B
Các buổi tuyên truyền pháp luật về đất đai thu hút đông đảo người dân tham gia. Ảnh: G.B

Từ tháng 5.2022 đến nay, Phòng Tư pháp huyện Thăng Bình phối hợp với UBND các địa phương tổ chức tuyên truyền cho hơn 2.000 lượt cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân về Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản luật có liên quan.

Tại các buổi tuyên truyền, nhiều ý kiến thắc mắc liên quan đến việc áp dụng Luật Đất đai trong thực tế đã được báo cáo viên giải thích và hướng dẫn cụ thể, giúp cán bộ hòa giải cơ sở có thêm nhiều kiến thức về Luật Đất đai cũng như nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ hòa giải ở cơ sở được tốt hơn.

Năm nay, huyện Thăng Bình xác định nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, quản lý hiện trạng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Các ngành, địa phương tập trung cho nhiệm vụ này.

Trên cơ sở đề nghị của các địa phương, Phòng Tư pháp huyện đã tập trung tuyên truyền đợt cao điểm liên quan đến pháp luật về đất đai. Nội dung chủ yếu là một số quy định cụ thể của Luật Đất đai, về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; về các hành vi bị nghiêm cấm trong quá trình quản lý, sử dụng đất đai và xử lý vi phạm pháp luật đất đai; về trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai...

Bà Bùi Thị Trang - Trưởng phòng Tư pháp huyện Thăng Bình cho biết, việc tổ chức tuyên truyền Luật Đất đai và các văn bản pháp luật có liên quan trong lĩnh vực này đã nhận được đông đảo sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Qua các buổi tuyên truyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân phản ánh, kiến nghị một số khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực thi pháp luật về đất đai như một số tồn tại của dự án cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính giai đoạn 1 (2011 - 2021) đối với 11 xã đã thực hiện; chính sách công nhận đất ở giữa Luật Đất đai năm 2003 và Luật Đất đai 2013 không nhất quán, làm ảnh hưởng đến công tác kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ), ảnh hưởng đến việc xác định lại diện tích đất ở đối với các trường hợp sử dụng đất trước ngày 18.12.1980, việc cấp đổi đối với bìa đỏ ghi mục đích “thổ cư” “lâu dài” “đất ở và vườn”; một số tồn tại của việc cấp bìa đỏ đất sau dồn điền, đổi thửa chậm được giải quyết; một số vướng mắc khi triển khai thực hiện Chỉ thị 19 của Chủ tịch UBND tỉnh đối với các trường hợp có nhu cầu thực sự cần tách thửa, cần chuyển mục đích để xây dựng mới nhà cửa...

Bà Trang nói: “Những phản ánh thuộc thẩm quyền, chúng tôi trực tiếp hướng dẫn, giải thích ngay tại cơ sở. Riêng đối với các ý kiến thuộc thẩm quyền cấp trên, chúng tôi tổng hợp, ghi nhận và tham mưu UBND huyện phản ánh đến cấp có thẩm quyền điều chỉnh phù hợp với thực tế”.

TAGS