Thăng Bình tổ chức đối thoại với 19 hộ dân liên quan đến dự án thu hồi đất tại Khu công nghiệp Tam Thăng 2

GIANG BIÊN-TRUNG THỰC |

Sáng ngày 12.4, UBND huyện Thăng Bình tổ chức đối thoại với 19 hộ dân liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng 2 tại xã Bình Nam. Dự án này được Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương đầu tư tại Công văn 425 ngày 24.3.2017.

 
 Lãnh đạo huyện Thăng Bình và xã Bình Nam đối thoại với các hộ dân.

Thời gian qua, UBND huyện Thăng Bình đã thực hiện các quy trình, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đảm bảo theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên có 19 hộ dân tại thôn Nghĩa Hòa (xã Bình Nam) kiến nghị yêu cầu bồi thường khi thu hồi 27 thửa đất với tổng diện tích hơn 6ha (thuộc trường hợp thu hồi đất không đủ điều kiện bồi thường về đất) để thực hiện dự án.

Các hộ dân liên tục ngăn cản đơn vị chủ đầu tư thực hiện dự án. Từ ngày 4.11.2021 đến ngày 6.11.2021, Công ty Cổ phần Capella Quảng Nam (đơn vị chủ đầu tư) triển khai thi công xây dựng dự án thì các hộ dân ngăn cản không cho thi công. UBND huyện Thăng Bình đã chỉ đạo UBND xã Bình Nam tổ chức đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực thi công.

Vừa qua, 19 hộ dân trên đã gửi đơn đến UBND tỉnh và UBND huyện Thăng Bình kiến nghị về việc xác định nguồn gốc đất, quá trình sử dụng các thửa đất bị ảnh hưởng bởi dự án của UBND xã Bình Nam không đúng nên các hộ không được bồi thường về đất.

 
 các hộ dân tại thôn Nghĩa Hòa xã Bình Nam kiến nghị

Theo hồ sơ địa chính Nghị định 64/CP của Chính phủ lưu trữ tại UBND xã Bình Nam thì khu đất 19 hộ dân kiến nghị thuộc thửa đất số 47, tờ bản đồ 09, có tổng diện tích 154.440m2, loại đất hoang bằng do UBND xã Bình Nam quản lý. Theo hồ sơ thiết kế trồng lại rừng phòng hộ trên đất cát ven biển năm 2014 từ nguồn vốn ngân sách huyện hỗ trợ và vốn bán tài sản thanh lý rừng bị gãy đổ do UBND xã Bình Nam tổ chức thực hiện thì khu đất các hộ khiếu nại thuộc trong phạm vi diện tích thiết kế 26,38ha; loại cây trồng keo lưỡi liềm.

Theo biên bản xác định hiện trạng và nguồn gốc đất do UBND xã Bình Nam lập ngày 16.5.2019 thì khu đất mà các hộ đang khiếu nại từ năm 1993 đến nay không sử dụng, không sản xuất trở thành đất hoang bằng do Nhà nước quản lý. Về cây cối trên đất là thuộc dự án trồng lại rừng phòng hộ trên đất cát ven biển từ năm 2014 từ nguồn ngân sách huyện hỗ trợ và vốn bán tài sản thanh lý rừng bị gãy đổ do UBND xã Bình Nam thực hiện. 

Tại cuộc họp các hộ dân tiếp tục kiến nghị yêu cầu bồi thường, hỗ trợ đối với phần đất thu hồi, đồng thời tiếp tục kiến nghị lên cấp trên.

 Kết luận buổi đối thoại, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình Phan Thị Nhi cho biết, những kiến nghị của các hộ dân là không có cơ sở để giải quyết. Trong quá trình đối thoại, lãnh đạo xã, các ngành chức năng của huyện đã hướng dẫn, giải thích để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các hộ dân.

"Nếu các hộ vẫn không đồng thuận thì có quyền kiến nghị lên cấp trên. Trách nhiệm của chính quyền xã Bình Nam là cung cấp đầy đủ hồ sơ để các hộ dân kiến nghị lên cấp trên. Ngoài ra, huyện Thăng Bình cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành tập trung giải quyết, vận động tuyên truyền để người dân đồng thuận chủ trương" - bà Nhi nói.

TAGS