Thành lập Tổ công nghệ thông tin phục vụ phòng chống dịch Covid-19

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2484 thành lập Tổ công nghệ thông tin phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tổ công nghệ thông tin do ông Phạm Hồng Quảng - Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông làm Tổ trưởng. Ngoài ra còn có 2 tổ phó và các tổ viên là cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Tổ có nhiệm vụ tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Y tế, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tổ là đầu mối phối hợp với cơ quan, tổ chức tham gia hỗ trợ, hợp tác liên quan đến kỹ thuật, công nghệ để hỗ trợ phòng chống dịch. Thiết kế, tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các phần mềm, ứng dụng phòng chống dịch.

Hướng dẫn các sở, ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố thành lập bộ phận, đội triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch tại cơ quan, đơn vị, địa phương để phối hợp triển khai các nhiệm vụ trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Tổ trực tiếp hỗ trợ sử dụng ứng dụng, phần mềm cho các tổ, đội truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly, cập nhật thông tin, dữ liệu cho các phần mềm, ứng dụng phục vụ công tác phòng chống dịch.

Định kỳ báo cáo theo tuần, tháng hoặc đột xuất về số liệu và tình hình sử dụng, ứng dụng các phần mềm phục vụ phòng chống dịch về Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các cơ quan, đơn vị liên quan.

TAGS

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch Covid-19

MỸ LINH |

(QNO) - Ngày 11.8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 5179 về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch Covid-19.