Thể lệ Giải thưởng báo chí Năm du lịch quốc gia 2022

BÁO QUẢNG NAM |

(QNO) - Ngày 16.3, Ban tổ chức Giải thưởng báo chí Năm du lịch quốc gia 2022 “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh” thông báo thể lệ giải thưởng. Báo Quảng Nam điện tử giới thiệu toàn văn thể lệ:

I. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ GIẢI THƯỞNG

1. Là công dân Việt Nam và người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng do Bộ Thông tin và truyền thông cấp giấy phép hoạt động; đáp ứng các chủ đề nội dung của giải thưởng.

2. Thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký không được tham dự giải.

3. Tác giả, nhóm tác giả dự giải thưởng không vi phạm Luật Báo chí và các quy định khác có liên quan.

II. CƠ CẤU, SỐ LƯỢNG VÀ TIỀN THƯỞNG

1. Cơ cấu và số lượng giải thưởng

- Báo in (gồm các thể loại: phóng sự, ghi chép, ký sự, bút ký, bài phản ánh, tường thuật, phỏng vấn, ghi nhanh): có tối đa 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

- Báo hình (gồm các thể loại: phóng sự ngắn, phóng sự dài, phim tài liệu, tọa đàm trực tuyến): có tối đa 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.

- Báo nói (gồm các thể loại: bài phản ánh, tường thuật, ghi nhanh, chương trình phát thanh trực tiếp): có tối đa 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích.

- Báo ảnh (gồm các thể loại: ảnh đơn, phóng sự ảnh, bộ ảnh): có tối đa 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích.

- Báo điện tử (gồm các thể loại: bài phản ánh, tường thuật tổng hợp chuyên sâu (tích hợp báo viết, ảnh, video hoặc audio), tác phẩm đồ họa (infographic, videograpic), bài e-magazine, longform, megastory): có tối đa 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.

2. Tiền thưởng

- Giải Nhất: 15.000.000 đồng;

- Giải Nhì: 10.000.000 đồng;

- Giải Ba: 7.000.000 đồng;

- Giải Khuyến khích: 5.000.000 đồng.

III. QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM THAM DỰ GIẢI THƯỞNG

1. Nội dung

- Tác phẩm báo chí tham dự Giải thưởng báo chí Năm du lịch quốc gia 2022 “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh” có nội dung phù hợp với các chủ đề/đề tài sau:

+ Tác phẩm tuyên truyền, quảng bá mục đích, ý nghĩa; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai Năm du lịch quốc gia và các sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ Năm du lịch quốc gia tại Quảng Nam và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

+ Tác phẩm tuyên truyền, giới thiệu, phản ánh những nỗ lực của tỉnh Quảng Nam nói chung và ngành du lịch nói riêng trong việc thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 nhằm phục hồi và phát triển du lịch trong giai đoạn mới.

+ Tác phẩm tuyên truyền, quảng bá Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam; các hoạt động, mô hình, sản phẩm tiêu biểu về thực hiện chuyển hướng phát triển du lịch xanh của địa phương, doanh nghiệp, cộng đồng làm du lịch.

+ Tác phẩm tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh, các điểm đến và sản phẩm du lịch đặc sắc của Quảng Nam; giới thiệu rộng rãi thông điệp: “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh, an toàn, thân thiện, mến khách”.

+ Tác phẩm tuyên truyền, giới thiệu vị trí địa lý, tiềm năng, thế mạnh, chiến lược phát triển du lịch Quảng Nam giai đoạn mới và các cơ chế chính sách thu hút đầu tư phát triển du lịch của tỉnh.

- Thông tin chính xác, trung thực, khách quan, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

- Có tính định hướng dư luận cao và có sức thuyết phục; có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và nhất là sự phát triển của du lịch Quảng Nam theo định hướng du lịch xanh.

- Đáp ứng yêu cầu về hình thức thể hiện theo quy định của thể lệ giải thưởng. Khuyến khích các tác phẩm có phương thức thể hiện độc đáo, sáng tạo.

2. Hình thức thể hiện tác phẩm

a) Đối với tác phẩm báo in, báo nói

- Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài cùng tiêu đề (không quá 4 kỳ) của cùng tác giả (hoặc nhóm tác giả) về cùng một sự kiện, cùng một đề tài. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài.

- Tác phẩm báo chí (báo nói) có âm thanh, thì âm thanh phải rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc, bảo đảm chất lượng, hấp dẫn và có thời lượng tác phẩm dài nhất không quá 60 phút. Trường hợp tác phẩm dự giải là chương trình phát thanh trực tiếp thì thời lượng không quá 90 phút.

b) Đối với tác phẩm báo điện tử

- Tác phẩm là bài phản ánh, tường thuật thực hiện theo phong cách riêng của báo điện tử, có độ dài không quá 1.200 chữ và phải đảm bảo đa phương tiện (mỗi tác phẩm tích hợp ít nhất 3 loại hình báo chí: báo viết, ảnh, đồ họa, video, audio).

- Tác phẩm infographic, videographic cần có nội dung tốt, hình thức đẹp, ấn tượng.

- Tác phẩm e-magazine, longform, megastory không giới hạn số chữ, nhưng phải đảm bảo ít nhất 3 loại hình báo chí.

c) Đối với tác phẩm báo hình

- Tác phẩm phóng sự ngắn có thời lượng phát sóng dưới 10 phút; phóng sự dài có thời lượng phát sóng tối đa 20 phút; phim tài liệu tối đa 30 phút; chương trình tọa đàm trực tuyến tối đa 60 phút.

- Thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động; hình ảnh phải đạt yêu cầu chất lượng.

d) Đối với tác phẩm ảnh báo chí

- Tác phẩm ảnh báo chí được thể hiện bằng ảnh màu hoặc đen trắng.

- Đối với bộ ảnh hoặc phóng sự ảnh, có số lượng tối đa 10 ảnh/tác phẩm, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử).

- Không chấp nhận ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, ảnh phong cảnh, ảnh có tính chất lưu niệm.

3. Quy định về tác phẩm tham dự giải thưởng

- Tác phẩm tham dự giải không có khiếu nại về nội dung và tranh chấp về quyền tác giả vào thời điểm xét thưởng.

- Tác phẩm biểu dương điển hình tiên tiến, nhân tố mới không có khiếu nại từ tập thể, cá nhân liên quan.

- Không giới hạn tác phẩm báo chí tham dự giải của cùng một tác giả.

IV. HỒ SƠ DỰ GIẢI THƯỞNG

- Tất cả tác phẩm dự giải thưởng phải ghi rõ (theo mẫu): họ và tên tác giả (cả tên khai sinh và bút danh nếu có), tên tác phẩm, thể loại báo chí, đơn vị, địa chỉ, điện thoại của tác giả; ngày, tháng, năm đăng báo, tạp chí hoặc phát sóng của tác phẩm. Ban tổ chức không giải quyết các khiếu nại, đề nghị về việc thay đổi hoặc bổ sung tên tác giả đối với tác phẩm đoạt giải thưởng.

- Đối với tác phẩm báo viết, báo điện tử phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Tác phẩm viết bằng tiếng nước ngoài, phải có bản dịch ra tiếng Việt. Tác phẩm bằng tiếng dân tộc thiểu số phải có bản dịch ra tiếng phổ thông.

- Đối với tác phẩm phát thanh, phải ghi lên đĩa CD hoặc USB, mỗi đĩa chỉ ghi 1 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm. Nếu là tiếng dân tộc thiểu số phải có bản dịch ra tiếng phổ thông.

- Đối với tác phẩm báo hình, phải ghi lên đĩa VCD, DVD hoặc USB, mỗi đĩa chỉ ghi 1 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo văn bản thuyết minh. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc thiểu số phải dịch ra tiếng phổ thông.

- Đối với tác phẩm ảnh báo chí: cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí… phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm x 24cm (ảnh đơn) và 12cm x 18cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh).

- Những tác phẩm bị coi là phạm quy (bị loại) là tác phẩm không đáp ứng các quy định đã nêu trong thể lệ này.

V. THỜI HẠN CÔNG BỐ TÁC PHẨM VÀ NHẬN TÁC PHẨM

1. Thời hạn công bố tác phẩm (đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng): tác phẩm dự giải thưởng phải được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng trong khoảng thời gian từ ngày 1.3.2022 đến 30.11.2022.

2. Thời hạn nhận tác phẩm: từ ngày 1.11.2022 đến 1.12.2022.

- Nơi nhận tác phẩm: Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam; số 11 đường Hùng Vương, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; điện thoại: 0235.3812 283, di động: 0914.010899, 0974.843859.

- Tổng kết và trao thưởng: cuối tháng 12.2022, trong khuôn khổ lễ tổng kết và bế mạc Năm du lịch quốc gia 2022.

VI. PHƯƠNG THỨC XÉT THƯỞNG

- Ban tổ chức giải thưởng quyết định thành lập Ban giám khảo để chấm chọn, đề xuất công nhận giải. Quyết định xếp giải sau cùng thuộc thẩm quyền của Ban tổ chức giải thưởng.

- Ban giám khảo quyết định thành lập các tiểu ban giám khảo chuyên ngành cho mỗi loại hình báo chí và ban hành thể thức đánh giá chấm điểm làm cơ sở xét chọn, đề nghị trao giải. Tác phẩm được đề nghị công nhận giải phải được ít nhất 2/3 số thành viên Ban giám khảo đồng ý.

- Kết quả giải thưởng được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tải phiếu đăng ký dự giải thưởng tại đây.

TAGS

Thành lập Ban tổ chức Giải thưởng báo chí “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 16.3, UBND tỉnh vừa có Quyết định 688/QĐ-UBND thành lập Ban tổ chức Giải thưởng báo chí Năm Du lịch quốc gia 2022 “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”.

Quảng Nam tổ chức Giải thưởng báo chí Năm du lịch quốc gia 2022

HOÀNG ĐẠO |

(QNO) - Ngày 11.3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 1423 về tổ chức Giải thưởng báo chí Năm du lịch quốc gia 2022 “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”.