Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 2.9

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 2.9. Theo đó, tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong tỉnh được nghỉ làm việc 1 ngày vào thứ Tư (ngày 2.9.2020).

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị bảo vệ an ninh - trật tự, trực sẵn sàng chiến đấu, phục vụ công cộng... do yêu cầu phải làm việc liên tục, bố trí nghỉ luân phiên thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ vào ngày nghỉ hằng tuần để bố trí nghỉ bù cho phù hợp.

Các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và nhân dân trong tỉnh treo cờ Tổ quốc ở công sở và gia đình trong ngày lễ 2.9 và thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh. Các địa phương treo cờ, pa nô, biểu ngữ và có kế hoạch tổ chức các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan phù hợp trong ngày lễ.

TAGS