Thông báo thời hạn cuối nhận hồ sơ hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp

D.LỆ |

(QNO) - Bảo hiểm xã hội tỉnh đã gửi thông báo thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đối với người lao động (NLĐ) còn thời gian bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nhưng chưa làm hồ sơ đề nghị nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 của Chính phủ.

Người lao động làm hồ sơ đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp tại BHXH tỉnh. Ảnh: D.L
NLĐ làm hồ sơ đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ từ Quỹ BHTN tại Bảo hiểm xã hội tỉnh. Ảnh: D.L

Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các nhà mạng VinaPhone, MobiFone và Viettel gửi thông báo bằng tin nhắn đến số điện thoại của NLĐ để NLĐ biết về thời hạn nhận hồ sơ.

Đối với NLĐ đã dừng tham gia BHTN, còn thời gian bảo lưu đóng BHTN có nhu cầu nhận hỗ trợ sẽ làm thủ tục đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc cấp huyện để nhận hỗ trợ.

Đối với NLĐ đang tham gia BHTN sau ngày 30.11.2021 chưa nhận được hỗ trợ thì cá nhân NLĐ sẽ phải tự thực hiện thủ tục đề nghị nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN gửi đến cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp để được nhận hỗ trợ, tương tự như thủ tục đề nghị nhận hỗ trợ dành cho NLĐ đã dừng tham gia BHTN.

Thời gian cơ quan Bảo hiểm xã hội phải hoàn thành chi trả hỗ trợ cho NLĐ chậm nhất vào ngày 31.12.2021.

TAGS